• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

youtube

  1. kuteboy

    YouTube chặn kiếm tiền hàng loạt kênh "triệu subcriber" ở Việt Nam

    Trong những ngày vừa qua, YouTube có động thái siết chặt kiểm soát nội dung và đã tiến hành chặn kiếm tiền hàng loạt kênh phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là những kênh có nội dung nhảm nhí hoặc liên quan đến trẻ em. Đây được xem là chiến dịch càn quét mạnh mẽ nhất của YouTube từ trước đến nay tại...