• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

windows 10 anniversary

  1. NamLee

    [Fshare] Windows 10 Anniversary Update x64 và x86

    Như vậy là bản Windows 10 Anniversary Update đã chính thức được phát hành, mình cũng đã down về và upload lên Fshare để chia sẻ cho các bạn download cho dễ. Link Download Windows 10 Anniversary Update: x64 (64 bit): https://www.fshare.vn/file/MACKLXOCCH2M x86 (32 bit)...