• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

watchos

  1. kuteboy

    Apple vừa tung ra iOS 11.2.5, macOS 10.13.3, watchOS 4.2.2 và tvOS 11.2.5

    Hầu như tất cả các thiết bị của Apple đều nhận được bản cập nhật phần mềm trong đợt này. Mới đây, Apple đã chính thức tung ra iOS 11.2.5, macOS 10.13.3, watchOS 4.2.2 và tvOS 11.2.5, các phiên bản vốn được thử nghiệm từ ngày 13/12 trong chương trình beta. Số...