• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

vovinam

  1. Dicky Tran

    [Review] Cho ae nào có ý định theo học FPT POLYTECHNIC (kỳ đầu)

    Chào ae hôm nay mình sẽ review cho ae về cao đẳng thực hành FPT POLYTECHNIC cơ sở Hà Nội - Ngôi trường mình đang theo học. Mình sẽ chỉ nói về kỳ đầu vì mình đang học. Có thể tương lai sẽ có 1 bài viết khác review cả quá trình nếu mình còn trụ lại ở trường này lâu. ƯU ĐIỂM: - Có cơ sở vật chất...