• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
 • Upgrade Your Account
  Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

url không dấu

 1. kuteboy

  Hướng dẫn URL tiếng Việt không dấu cho Xenforo 2.x

  Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Fix URL tiếng Việt không dấu cho Xenforo 2.x Tìm file Router.php trong thư mục /src/XF/Mvc Tìm đoạn code (khoảng dòng 454 - 457) if ($romanize) { $string = utf8_romanize(utf8_deaccent($string)); } Thêm bên dưới...
 2. NamLee

  Add-ons [1.x] vt.Lai Url Khong Dau 1.2 | Url không dấu cho Xenforo 1.2 | SEO link không dấu XenForo

  Chức năng: - Chuyển link xenforo dạng có dấu Tiếng Việt sang dạng Tiếng Việt không dấu - Áp dụng cho link Thread, Forum, Categories, Member,UserAlbums và nhiều dạng link khác có thể tùy chỉnh thêm Mod hoạt động tốt với XenForo 1.x và 1.2 Cải tiến so với bản 1.1: - Thêm tùy chọn cho Add-on...