• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

udemy

  1. minhchau97

    Share 1 số course trên udemy

    mình mới kiếm đc kha khá các khóa học ở trên udemy, gồm các khóa học lập trình nhiều ngôn ngữ như:c, c#, java, lập trình ios và android, có cả các khóa học dạy học pts cs6 nữa. mn có nhu cầu thì mình share cho :3 1. lập trình ios với Swift: http://ouo.io/s2H7ar 2. 1 giờ làm quen với html...