• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

tin tuc 4g

  1. Google

    Đã có giá cước 4G tại Việt Nam, giá từ 120.000 đ/tháng

    Như vậy là sau thời gian thử nghiệm, hôm nay Mobifone đã chính thức ra mắt gói cước 4G tại Việt Nam. Theo đó chúng ta có 5 gói cước khác nhau giá tiền từ 120.000 đồng (được 3GB DATA) tới cao nhất là 1.5 triệu đồng/tháng với 15GB DATA. Chu kỳ cho mỗi gói là 1 tháng (30 ngày) và kèm theo đó còn...