• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
 • Upgrade Your Account
  Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

tiếng việt không dấu

 1. kuteboy

  Hướng dẫn URL tiếng Việt không dấu cho Xenforo 2.x

  Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Fix URL tiếng Việt không dấu cho Xenforo 2.x Tìm file Router.php trong thư mục /src/XF/Mvc Tìm đoạn code (khoảng dòng 454 - 457) if ($romanize) { $string = utf8_romanize(utf8_deaccent($string)); } Thêm bên dưới...
 2. NamLee

  Hướng dẫn Fix lỗi url tag xenforo tiếng việt không dấu

  Qua quá trình cài đặt và sử dụng Xenforo, mình có gặp phải vấn đề tag url bị mất một vài ký tự. Ví dụ: Title: Fix lỗi url tag xenforo tiếng việt không dấu Url: fix-li-url-tag-xenforo-ting-vit-khong-du Lỗi này xuất phát từ quá trình xử lý chuyển đổi ký tự tag không dấu ghi vào cột dữ liệu...
 3. NamLee

  Add-ons [1.x] vt.Lai Url Khong Dau 1.2 | Url không dấu cho Xenforo 1.2 | SEO link không dấu XenForo

  Chức năng: - Chuyển link xenforo dạng có dấu Tiếng Việt sang dạng Tiếng Việt không dấu - Áp dụng cho link Thread, Forum, Categories, Member,UserAlbums và nhiều dạng link khác có thể tùy chỉnh thêm Mod hoạt động tốt với XenForo 1.x và 1.2 Cải tiến so với bản 1.1: - Thêm tùy chọn cho Add-on...