• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

tien ich chorme

  1. Google

    Hướng dẫn Facebook ra mắt tiện ích mới: lưu và chia sẻ trên Chrome

    Mới đây, Facebook đã cho phát hành tiện ích mở rộng "Save to Facebook" trên trình duyệt Chrome. Tiện ích này còn hoạt động như một nút share trên facebook. Được giới thiệu tại sự kiện F8, nút Save này giúp bạn lưu những trang web để đọc lại sau. Nó rất hữu ích nếu bạn không có đủ thời gian để...