• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

thủ tục sang tên đổi chủ

  1. NamLee

    Hướng dẫn thủ tục sang tên đổi chủ xe mô tô, xe gắn máy

    Thủ tục để đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy khi mua, được cho, tặng...như thế nào? Đây là băn khoăn của không ít độc giả khi sắp tới quy định này chính thức có hiệu lực. Từ ngày 1/1/2017, chủ xe mô tô , xe gắn máy và các loại xe tương tự xe môtô không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để...