• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

thiết kế style xenforo

  1. T

    Cần bán các code, style diễn đàn đã làm

    Chào các bác! Tình hình là em đang là bộ đội nghỉ phép ít ngày. Em muốn tranh thủ làm thêm và bán 1 số code em làm sẵn. Bác nào có nhu cầu thì ủng hộ em nhé: * Thiết kế giao diện xenforo. * Rip style xenforo từ 1 trang mẫu * Settup full code forum. - Trong quân đội em vẫn được dùng máy tính nên...