• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

tăng like

  1. H

    Nút like và ý nghĩa của nó

    Trên toàn cầu hiện nay có khoảng 1,6 tỷ người dùng facebook và có khoảng 6 tỷ lần bấm nút like mỗi ngày. Đem lại cho facebook mỗi quý hàng tỉ USD tiền thu về từ quảng cáo. Nút like được xem như là biểu tượng của facebook nói riêng và cộng đồng mạng xã hội nói chung. Nút like thần thánh ngày...