• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

style mobile

  1. KeVeen

    Thảo Luận Ai nhận mod lại code không ạ?

    Chả qua là cái style mobile tối cứ cho xenpotar vào là bị sự cố. Với taigachat không được. Nay muốn anh em giúp đỡ, hoặc viết lại giùm mình với giống gmb hùi xưa và dùng taigachat đc ý! Mình xin cảm ơn. Hoặc cho xin cái đường dẫn bài viết mới nhất hiện lên forum với! Thank bà con.