• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
 • Upgrade Your Account
  Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

stablehost

 1. NamLee

  StableHost chính thức hỗ trợ SSL miễn phí từ Let’s Encrypt

  Tiếp theo HawkHost, giờ đến lượt StableHost chính thức hỗ trợ chứng chỉ số SSL miễn phí từ Let’s Encrypt. Ngay từ bây giờ bạn đã có thể kích hoạt cho website dễ dàng trong cPanel được rồi. Let’s Encrypt là một dự án cung cấp chứng chỉ số mở, hoàn toàn miễn phí, dùng được với bất kỳ tên miền...
 2. NamLee

  Hướng dẫn Thay đổi upload_max_filesize trên hosting Stablehost

  Vừa viết bài SNews v1.5 - News/Magazine Responsive Blogger Theme mà file đính kèm hơn 6MB lận, trong khi upload_max_filesize trên Stablehost mặc định là 2MB nên khi mình upload file 6MB thì sẽ báo lỗi như hình sau: Vậy làm sao điều chỉnh upload_max_filesize trên Stablehost để upload file lớn...