• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

ssd co nhanh hong khong

  1. Google

    Ổ SSD rất nhanh hỏng? Sai lầm khi nghĩ vậy.

    Ổ cứng thể rắn (SSD - Solid State Drive) là định dạng lưu trữ tuyệt vời cho tốc độ đọc ghi cực nhanh, gấp hàng chục lần so với HDD. Hiện nay, giá của SSD đã rất "bình dân", các mẫu ổ cứng dạng này ngày một phổ cập hơn. Tuy nhiên, vẫn còn không ít người dùng tỏ ra e ngại với SSD. Họ cho rằng...