• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

source truyện

  1. S

    Source Code Web Truyện Đẹp, Hot Nhất 2018

    Source Code Web Truyện Đẹp, Hot 2018 Source Web Truyện tự động cập nhật truyện từ Wattpad, giao diện đẹp nhiều chức năng : auto sitemap, ajax search, chức năng cài đặt font chữ, cỡ chữ, màu nền khi đọc... Phù hợp với mọi trình duyệt. Chức năng lưu bookmark giúp bạn ghi nhớ những truyện đã đọc...