• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

share code webgame

  1. Kyo Nguyễn

    Hướng dẫn [SHARE] webgame Vua Hải Tặc offline

    Bản share này leech về từ forum nước ngoài, không rõ cách thức hoat động ra sao vì mình vẫn chưa test. Nhưng nhìn chung, theo tác giả, webgame Vua Hải Tặc Offline này hoạt động tốt và có thể set lên online (việc set lên online các bạn tự tìm hiểu, Kenh4Share.Org không có trách nhiệm hỗ trợ vì lo...