• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

samsung galaxy note7

  1. NamLee

    Cầm 18,990,000đ tiền lẻ mua Galaxy Note7 tại Viễn Thông A

    Sáng nay tại Viễn Thông A chi nhánh Nguyễn Văn Chiêu, Gò Vấp. Anh Trần Văn Tr. đã mang theo gần 19 triệu đồng tiền lẻ gồm các tờ tiền mệnh giá từ 500đ đến 5000đ để mua chiếc Galaxy Note7 chính thức mở bán vào hôm nay 19/8. Anh Trần Văn Tr. tại Viễn Thông A sáng nay.(Ảnh VTA) Được biết anh Tr...