• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

rock64

  1. NamLee

    Máy tính siêu nhỏ Rock64 có cả cổng USB 3.0, hỗ trợ nội dung 4K HDR10, 4GB RAM

    Khi Pine64, một start up nhỏ mang trong mình sứ mệnh phát triển ra máy tính 64 bit siêu nhỏ đầu tiên, họ không muốn đi lối tắt hay cắt xén bất cứ thứ gì cả, và có vẻ như họ đã thành công. Công ty này mới đây đã “trình” làng bo mạch Rock64 tương tự như chiếc Raspberry Pi nổi tiếng, nhưng nó ấn...