• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

remix os alpha

  1. NamLee

    Cách cài đặt Remix OS 2.0 lên ổ cứng và chạy song song với Windows

    Không thích trải nghiệm Remix OS 2.0 trên USB? “Chơi luôn” lên ổ cứng nào! Như đã thông tin trước đó thì Jide đã chính thức phát hành phiên bản Remix OS Alpha thử nghiệm đầu tiên đến đông đảo người dùng vào sáng hôm 12/01/2016. Và trên trang web của hãng cũng đã hướng dẫn cách làm thế nào cài...