• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

quay video android

  1. NamLee

    SCR Screen Recorder - Ứng dụng quay video màn hình tốt nhất trên Android

    Chắc không ít người trong số các bạn đã có ý định muốn quay lại màn chơi game của mình trên smartphone đúng không? Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn một ứng dụng giúp ghi lại màn hình một cách đơn giản mà chất lượng nhất trên Android với tên gọi: SCR Screen Recorder. Khi mở lên ứng dụng...