• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

play store

  1. Google

    Hướng dẫn Cài đặt Google CHPlay và tải ứng dụng Android trên Chrome OS

    Nỗi lo về ứng dụng trên các máy tính chạy ChromeOS nay đã không còn khi Google mới đây đã chính thức công bố hỗ trợ chạy các ứng dụng Android. Do đó bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn có kích hoạt Google Play trên máy tính của mình và truy cập hàng triệu ứng dụng có trên Store. Trước khi kích...