• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

plants vs. zombies

  1. NamLee

    Plants vs. Zombies 1.0.40 cho macOS

    Plants vs. Zombies là game thuộc thể loại hành động chiến thuật của hãng PopCap. Nhiệm vụ của bạn trong game là ngăn chặn lũ zombie vượt qua khu vường và không để chúng bước chân vào nhà. Người chơi sẽ được cung cấp tới 49 loại cây đặc biệt có thể tiêu diệt và ngăn chặn 26 loại zombie lỳ lợm và...