• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

phân khúc 3 triệu đồng

  1. kuteboy

    Tổng hợp 5 smartphone hấp dẫn giá 3 triệu đồng, học sinh sinh viên dùng vừa kinh tế vừa tốt

    Có rất nhiều lựa chọn smartphone tốt ở phân khúc 3 triệu đồng, và dưới đây chính là 5 cái tên đáng quan tâm nhất hiện nay. Phân khúc smartphone giá 3 triệu đồng thực ra lại có sức hấp dẫn hơn cả, nhất là ở những thị trường như Việt Nam vì chúng rất phù hợp với túi tiền của phần lớn người dùng...