• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

pangu

  1. kuteboy

    iOS ngày càng bảo mật, Pangu không có kế hoạch phát hành Untethered Jailbreak cho iOS 9.3.3

    Mới đây trên Reddit, nhóm hacker Pangu đã xác nhận chính thức rằng sẽ không có kế hoạch phát hành bản Untethered Jailbreak cho iOS 9.3.3. Đối với những ai đang chờ đợi bản Untethered Jailbreak (*) thì sự lựa chọn duy nhất là cập nhật thiết bị iOS của bạn lên phiên bản 9.3.3 và tận dụng bản...