• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

opera touch

  1. kuteboy

    Opera tung ra trình duyệt di động hoàn toàn mới dành cho các thiết bị iOS và Android

    Opera Touch được tối ưu cho người dùng sử dụng bằng một tay và có thêm nhiều tính năng mới. Mới đây, Opera đã trình làng một trình duyệt di động mới mang tên Opera Touch cho thiết bị iOS và Android. Touch được thiết kế để có thể sử dụng thoải mái chỉ bằng một tay. Để làm được điều này, Opera đã...