• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

one plus

  1. NamLee

    One Plus 3 đã có ngày ra mắt chính thức, mở bán ngay sau đó 1 ngày

    One Plus là một trong những thương hiệu smartphone Trung Quốc nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là tại thị trường Việt Nam. Gần đây đã có rất nhiều thông tin được tiết lộ về chiếc smartphone tiếp theo của hãng này, chính là One Plus 3. Và cho đến nay, One Plus đã chính thức xác nhận ngày ra...