• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

nokia n6

  1. kuteboy

    Hình ảnh thực tế Nokia 6 "bằng xương bằng thịt"

    Đây là những hình ảnh thực tế đầu tiên về Nokia 6 vừa được ra mắt. Như đã đưa tin trước đó, HMD Global - công ty nắm giữ thương quyền điện thoại Nokia,đã chính thức cho ra mắt chiếc Nokia 6đánh dấu bước chuyển mình của hãng. Và rất nhanh chóng, một số hình ảnh trên tay thiết bị này tại một sự...