• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

nhân viên lập trình

  1. Tuanbee

    Việc tìm Coder CẦN TUYỂN 01 NHÂN VIÊN CODER (NHẬN VIỆC NGAY)

    CẦN TUYỂN 01 NHÂN VIÊN CODER - NHẬN VIỆC NGAY Hạn nhận hồ sơ: 25/01/2018 MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Quản lý CRM - Quản lý Website - Lập trình - Công việc chuyên môn khác theo sự phân công của cấp trên. YÊU CẦU CÔNG VIỆC: - Giới tính: Nam - Thành thạo lập trình - Sẵn sàng học hỏi và tiếp thu công nghệ...