• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
 • Upgrade Your Account
  Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

newspaper

 1. Đinh Quốc Hân

  Hướng dẫn Chuyển đếm bình luận sang lượt xem ở trang chủ theme Newspaper

  Hôm nay mình làm cái hướng dẫn này để giúp các bạn có nhu cầu thì chuyển. Đầu tiền, bạn cần xác định trong Panel là bạn đang dùng style nào: Ví dụ, mình dùng Style M2 nhớ nha. Ok, bây giờ các bạn vào quản lý tập tin ở hosting/vps tìm trong thư mục theme Newspaper...
 2. NamLee

  Share Newspaper v8.0 - Wordpress News Theme

  Newspaper 8.0 is a WordPress theme that lets you write articles and blog posts with ease. We offer great support and friendly help! The Newspaper template is excellent for a news, newspaper, magazine, publishing or review site. It also supports videos from YouTube and features a rating system...