• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

mobifone 4g

  1. Google

    MobiFone cung cấp 4G từ ngày 1/7, FPT vẫn im lặng

    MobiFone sẽ cung cấp thử nghiệm dịch vụ 4G từ ngày 1/7/2016 tại 3 thành phố lớn là tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên nhà mạng FPT mặc dù cũng được phép thử nghiệm 4G nhưng hiện vẫn im hơi lặng tiếng. Trước đó, Bộ TT&TT đã cấp phép cung cấp dịch vụ 4G thử nghiệm cho Viettel...