• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

miui

  1. kuteboy

    Đã có thể xóa ứng dụng hệ thống trên MIUI 9

    Người dùng smartphone Xiaomi chắc sẽ vui mừng vì họ sắp được phép xóa bỏ ứng dụng hệ thống trên MIUI 9 nhằm cải thiện hiệu năng cho điện thoại của mình. Tại sự kiện Global Tech 2016 Event, Giám đốc sản xuất Xiaomi – ông Ma Ji cho biết:“MIUI 9 sẽ cho phép người dùng gỡ cài đặt các ứng dụng hệ...