• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

megaurl

  1. J

    Add-ons [1.x] MegaURL - Hệ thống rút gọn link kiếm tiền cho Xenforo

    Như tiêu đề, đây là Addon hỗ trợ rút gọn link tự động để kiếm tiền của hệ thống rút gọn megaurl.in (2.6USD/1000views của Việt Nam) MegaURL - Hệ hống rút gọn link kiếm tiền cho Xenforo v 1.0 này sẽ hỗ trợ : Tạo trang download như sinhvienit hoặc vnxf có hỗ trợ quảng cáo 2 bên Tự động loại...