• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

máy in.

  1. N

    Ống đen nhỏ trên cáp máy tính và công dụng bạn chưa biết

    Chúng ta vẫn thường thấy những chiếc hộp nhỏ có dạng hình trụ được lắp trên dây cáp máy tính, máy in... nhưng ít ai biết được công dụng kì diệu của chiếc hộp này. . Cuộn cảm ferit có tác dụng chống nhiễu tín hiệu và giảm tiếng ồn. (Ảnh: Internet) Thiết bị nhỏ này có tên là cuộn cảm ferit...