• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

maxco

  1. NamLee

    Một vài hình ảnh về sạc dự phòng Maxco 7000mAh

    Nay có dịp nên được tặng Sạc dự phòng Maxco 7000mAh tại FPT Shop hiện đang có giá 449.000đ Bài viết này mình chỉ nêu 1 vài cảm nhận về hình dáng bên ngoài vì mình chưa dùng thử Maxco 7000mAh tổng thể Maxco 7000mAh sau khi đã khui vỏ hộp Maxco 7000mAh có thiết kế vuông góc cạnh rất...