• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
 • Upgrade Your Account
  Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

malware

 1. kuteboy

  Xuất hiện loại malware mới trên Google Play với khả năng phát tán quảng cáo nhạy cảm trong các ứng dụng dành cho trẻ em

  Rất may Google đã can thiệp kịp thời và gỡ bỏ 60 ứng dụng bị ảnh hưởng ra khỏi hệ thống của mình. Mới đây, công ty bảo mật Check Point đã phát hiện ra một phần mềm độc hại malware mới dưới dạng những trò chơi dành cho trẻ em trên hệ thống Google Play. Loại malware này sẽ phát tán các quảng cáo...
 2. NamLee

  Kiểm tra xử lý khi website bị trình duyệt cảnh báo chứa mã độc

  1. Giới thiệu công cụ cảnh báo “Google Safe Browsing”: Google cảnh báo cho người dùng web thông qua công cụ gọi là “Google Safe Browsing” (tạm dịch: duyệt web an toàn). Đây là một dạng phần mềm (plugin) đi kèm với trình duyệt Firefox và Google Chrome nhằm bảo vệ và ngăn chặn người sử dụng truy...