• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

macos sierra

  1. NamLee

    Apple đã ra mắt chính thức macOS Sierra, hãy cập nhật ngay!

    Sau khi ra mắt các phiên bản thử nghiệm, giờ đây Apple đã phát hành bản cập nhật macOS Sierra chính thức. Cái tên OS X đã không còn nữa, kể từ lúc này Apple sẽ lấy tên macOS cho nền tảng hệ điều hành máy tính của họ. Bản cập nhật này hứa hẹn sẽ mang nhiều tính năng hữu ích cho người dùng...