• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

macbook pro

  1. kuteboy

    Satechi ra Type-C Hub mới cho Macbook Pro: thêm cổng HDMI và Thunderbolt 3

    Satechi vừa ra mắt phụ kiện mở rộng kết nối hoàn toàn mới cho người dùng Macbook Pro Touch Bar mang tên Type-C Pro Hub. So với hub mở rộng mà Satechi đã ra mắt trước đây thì hub mới trông có vẻ đẹp và hoàn thiện tốt hơn, cũng như bổ sung thêm nhiều kết nối bên cạnh USB, thẻ nhớ. Cổng HDMI và...