• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
 • Upgrade Your Account
  Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

mã độc

 1. kuteboy

  Phân tích mã độc trên Facebook Messenger tháng 12/2017

  Mấy hôm nay trên Facebook đang có con malware lây lan thông qua Messenger, lâu rồi tớ cũng không viết mấy bài phân tích kĩ thuật nên cũng ngứa tay nên kiếm thử một mẫu về phân tích viết bài chơi. Tổng quan về con malware mới trên Facebook Tên tập tin có dạng: video_XXX.zip hoặc...
 2. NamLee

  Kiểm tra xử lý khi website bị trình duyệt cảnh báo chứa mã độc

  1. Giới thiệu công cụ cảnh báo “Google Safe Browsing”: Google cảnh báo cho người dùng web thông qua công cụ gọi là “Google Safe Browsing” (tạm dịch: duyệt web an toàn). Đây là một dạng phần mềm (plugin) đi kèm với trình duyệt Firefox và Google Chrome nhằm bảo vệ và ngăn chặn người sử dụng truy...