• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

live stream facebook bằng pc

  1. NamLee

    Hướng dẫn Live Stream Facebook bằng PC

    Nay rảnh rỗi vừa test xong thì hướng dẫn luôn cho các bạn cách Live Stream Facebook bằng PC Đầu tiên các bạn vào https://obsproject.com/download để download và cài đặt bản phù hợp với PC của bạn :) Sau khi cài đặt xong các bạn mở phần mêm lên, nhấp chuột phải vào ô nguồn và chọn như trong...