• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

lập trình c

  1. V

    Việc tìm Coder [Hà Nội] Tuyển Dụng Dev C/c++/java & Sinh Viên Thực Tập

    Xin chào các bạn, Mình là Huân, hiện tại đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu OCS(Online Charging System) - Tổng công ty công nghiệp công nghệ cao Viettel. Hiện tại trung tâm mình đang có nhu cầu tuyển dụng rất lớn các nhân sự phát triển C/C++/Java để tham gia các dự án trọng điểm như: • Dự...