• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

lam sao chien dau

  1. Nguyễn Chiến

    Hướng dẫn Toàn bộ về Pokemon GO

    Kết thúc thử nghiệm vào cuối tháng 6 và bắt đầu mở cửa từ 6/7/2016, Pokemon GO thực sự đang là cơn sốt trong những ngày qua, tuy hiện tại nhà sản xuất đã khóa lại các địa chỉ chưa chính thức (lỗi không hiển thị pokemon, pokestop,..). Nhưng trong vòng tháng 7 này, chắc chắn Pokemon GO sẽ được mở...