• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

kích hoạt newspaper

  1. NamLee

    Hướng dẫn Activate theme Newspaper 7.5

    Như các bạn đã biết thì theme Newspaper quá là chất, có nhiều bạn hỏi tại chủ đề mình share theme tuy nhiên file mình đính kèm chỉ là file ẩn đi cái thông báo bắt kích hoạt theme mà thôi. Hôm nay, rảnh rỗi nên mình viết bài hướng dẫn kích hoạt theme Newspaper thủ công (mà không update được đâu...