• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

jailbreak ios 9.3.3

  1. NamLee

    Đã có thể jailbreak iOS 9.3.3

    Cuối cùng, người dùng iPhone, iPad tại Việt Nam cũng sắp có cơ hội chạm tay vào bản jailbreak iOS 9.3.3. Theo thông báo trên trang chủ Pangu, công cụ jailbreak iOS 9.3.3 sẽ sớm được nhóm này tung ra trong vài ngày tới. Cụ thể, bản jailbreak này sẽ được Pangu dành cho các thiết bị chạy iOS...