• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

jailbreak ios 9.3.2

  1. sanvu

    Pangu thử nghiệm Jailbreak iOS 10 và tin đồn về Jailbreak iOS 9.3.2

    Các thành viên trong nhóm Pangu đã thử nghiệm một công cụ giúp Jailbreak iOS 10 trong hội nghị MOSEC 2016 được tổ chức tại Trung Quốc vào ngày 1 tháng 7, theo Stephen Chang. Trong một loạt các bức ảnh được công bố trên hội nghị từ một tài khoản Weibo, nhóm Pangu đã cho thấy đã Jailbreak thành...