• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

jaibreak iphone 4 cdma

  1. sanvu

    Hướng dẫn jailbreak untethered cho Iphone 4 CDMA

    Hiện trên mạng có rất nhiều hướng dẫn jaibreak Iphone 4 CDMA tuy nhiên đa số đều là jaibreak tethered. Sau khi khởi động lại máy sẽ mất Jai or bị văng Cydia. Trong tut này mình sẽ hướng dẫn các bạn jaibreak untethered cho Iphone 4 CDMA. Công cụ cần thiết - Java Development Kit -...