• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

iphone se 2

  1. kuteboy

    Đây là iPhone SE 2? Thiết kế sử dụng kính ở mặt sau, có sạc không dây

    Với thiết kế này, iPhone SE cũng sẽ được trang bị tính năng sạc không dây. Một nguồn tin hôm nay cho biết Apple iPhone SE 2 – thiết bị kế nhiệm iPhone SE – sẽ có một số tính năng mới. Phiên bản iPhone SE 2 sẽ sử dụng kính ở mặt sau để hỗ trợ cho tính năng sạc không dây (một cải tiến so với thiết...