• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

iphone 8

  1. kuteboy

    iPhone mới vẫn giữ nguyên kích thước nhưng màn hình sẽ lớn hơn

    Không chỉ vậy, theo như dự đoán của những chuyên gia phân tích thì nó còn có màn hình OLED và được cong tràn sang 2 bên giống như dòng Galaxy S7 edge của Samsung. Apple đang rục rịch chuẩn bị ra mắt iPhone với màn hình lớn hơn vào năm sau. Mặc dù thiết kế của...