• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

iphone 7 phát nổ

  1. kuteboy

    Đang dùng iPhone 7 thì ngủ quên, sáng dậy thấy bỏng nặng cấp độ 2

    Sau một vài vụ nổ xảy ra với iPhone 7, mới đây chúng ta lại chứng kiến thêm một tai nạn khác đến từ siêu phẩm này khiến nạn nhân bị bỏng cấp độ hai. Được biết, sự việc này xảy ra tại Western Sydney (Úc) khi Melanie Tan Pelaez vừa để điện thoại sạc pin và vừa sử dụng để xem phim. Chuyện sẽ không...