• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.
  • Upgrade Your Account
    Hello Guest! Upgrade your account to download all VIP Resource here

iphone 6s

  1. freeZe

    Hướng dẫn Đem tính năng Retina Flash lên các dòng iPhone cũ

    Khi Apple giới thiệu iPhone 6s và iPhone 6s Plus hãng đã ra mắt tính năng Retina Flash cho phép sử dụng màn hình để hỗ trợ camera trước trong điều kiện thiếu sáng. Dưới đây là cách đem tính năng Retina Flash lên các dòng máy chưa được hỗ trợ. Trên những máy đã jailbreak Nếu như bạn đã...